Räkning - Trafikförsäkringsföreningen

Är ditt fordon trafikförsäkrat?

När du köper ett fordon måste du teckna trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag. Nästan alla motordrivna fordon ska enligt lag vara trafikförsäkrade från första dagen man äger det.

Om ditt fordon är oförsäkrat men inte avställt, har Trafikförsäkringsföreningen (TFF) en laglig rätt (Trafikskadelagen 34 §) att ta ut en trafikförsäkringsavgift av dig som ägare. 

Avgiften tas ut för varje dag som fordonet är oförsäkrat och den är betydligt högre än en vanlig försäkringspremie. Hur stor avgiften är för olika typer av motorfordon ser du i vår avgiftstabell.

Trafikförsäkringsavgiften bidrar till att ersätta de människor som skadats eller fått något förstört av ett oförsäkrat fordon. Det finns omkring 60.000 oförsäkrade fordon i vårt land och de orsakar skador för flera hundra miljoner kronor varje år.

Även fordon som är stulna, trasiga eller belagda med körförbud måste ha trafikförsäkring. Om de är oförsäkrade och inte ställts av, tar vi ut trafikförsäkringsavgift. 

Om du inte använder ditt fordon, ställ av eller avregistrera det hos Transportstyrelsen.