Avställning - Trafikförsäkringsföreningen

Ställ av fordonet om det inte används

Om du inte ska använda ditt fordon under en tid, kan du göra en anmälan om avställning till Transportstyrelsen. När fordonet är avställt behöver det inte vara trafikförsäkrat.

Enklaste sättet att ställa av fordonet är att du gör en anmälan på Transportstyrelsens webbplats eller ringer deras servicetelefon: 0771-25 25 25

Du kan också ställa av ditt fordon genom att markera önskan om avställning på registreringsbeviset, skriva under med din namnteckning och posta det till Transportstyrelsen.

Avställning av fordonet gäller från och med den dag då en fullständig anmälan kommit in till Transportstyrelsen.