Vi arbetar för att få fler att teckna trafikförsäkring

Ett av TFF:s uppdrag är att minska andelen oförsäkrade fordon i landet. En viktig del i detta arbete är att öka kunskapen om trafikförsäkringsplikten och trafikförsäkringsavgiften.

Många som fått krav på trafikförsäkringsavgift menar att de inte känner till att fordonet enligt lag ska vara trafikförsäkrat – dessutom från första dagen. De känner heller inte till vilka konsekvenser som följer på att ha sitt fordon oförsäkrat.

Vår plikt att göra det vi kan för att öka kunskapen

En relativt utbredd okunskap tillsammans med en hög trafikförsäkringsavgift gör att vi känner ett ansvar att öka kunskapen om trafikförsäkringsplikten. För några år sedan mätte vi hur vårt informationsarbete påverkade kunskapsnivån. Det blev tydligt att vår pågående kampanj hade effekt på allmänhetens medvetenhet om trafikförsäkringsplikten.

En särskild grupp driver och utvecklar arbetet

En grupp medarbetare inom TFF driver och utvecklar informationsarbetet. Vi arbetar bland annat med dessa aktiviteter:

  • Annonser på webbplatser och i tidningar där fordon byter ägare privat.

  • Annonser till personer som ofta går in på webbplatser med försäljning av fordon.

  • Webbplats med våra viktigaste budskap som nås via annonserna.

  • Tryckt material med våra viktigaste budskap.

  • Samarbete med Kronofogden, Transportstyrelsen och andra aktörer för att minska andelen oförsäkrade och förhindra att människor skuldsätter sig.

  • Spridning av vår information på 16 olika språk.

  • Kostnadsfritt material till utbildningsaktörer via utbudet.se

  • Ekonomiskt och innehållsmässigt bidrag till NTF:s webbplats trafikeniskolan.se