Vi arbetar för att få fler att teckna trafikförsäkring

Ett av Trafikförsäkringsföreningens (TFF) uppdrag är att minska andelen oförsäkrade fordon i landet. En viktig del i arbetet är att öka kunskapen om trafikförsäkringen och att den som har sitt fordon oförsäkrat måste betala en hög avgift. 

Många som fått krav på trafikförsäkringsavgift från oss menar att de inte känner till att fordonet enligt lag ska vara trafikförsäkrat – dessutom från första dagen man äger det. De känner heller inte till vad det blir för konsekvenser av att ha sitt fordon oförsäkrat.

En rätt utbredd okunskap tillsammans med en hög avgift gör att vi känner ett ansvar att öka kunskapen om vad som gäller. Vid mätningar kan vi också se att våra insatser har effekt på medvetenheten om trafikförsäkringsplikten.

Vi arbetar bland annat med:

  • annonser på Facebook, Instagram, Youtube och nyhetssajter,

  • annonser på olika språk som syns på Facebook för personer i Sverige med något av språken inställt på mobilen, plattan eller datorn,

  • samarbete med till exempel Kronofogden och Transportstyrelsen för att minska andelen oförsäkrade och förhindra att människor skuldsätter sig,

  • gratis folder via utbudet.se till skolor och utbildningar på olika nivå.