Vilka fordon måste ha trafikförsäkring?

”Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet.”

Det är regler som finns i 2§ trafikskadelagen (SFS 1975:1410).

Här är exempel på motordrivna fordon som är trafikförsäkringspliktiga och ska ha trafikförsäkring, om de inte är avställda i vägtrafikregistret:

Kontakta oss om du är osäker på om ditt fordon är trafikförsäkringspliktigt eller inte.

Undantaget är motordrivna fordon som bara körs inom ett helt inhägnat tränings- eller tävlingsområde. De behöver inte ha trafikförsäkring. Det innebär exempelvis att en oförsäkrad cross-mc måste transporteras till och från träning/tävling, den får inte köras på vägen.

Vem ska ha trafikförsäkring?

Fordonet ska vara trafikförsäkrat av ägaren. Vid kreditköp eller leasing ska fordonet i stället försäkras av innehavaren. Är ägaren omyndig ska fordonet försäkras av vårdnadshavaren.

Avgift för varje oförsäkrad dag

Om ditt fordon inte har trafikförsäkring från första dagen, måste du som ägare betala trafikförsäkringsavgift för varje oförsäkrad dag. Avgiften är betydligt högre än en vanlig försäkringspremie. Hur stor avgiften är för olika typer av motorfordon ser du i vår avgiftstabell.