Ska du bila utomlands?

Om du reser utomlands med egen bil gäller din svenska trafikförsäkring i 47 olika länder. Oftast räcker det med att fordonet har en svensk registreringsskylt, men i vissa länder krävs också att du kan visa upp ett försäkringsbevis – grönt kort.

Skulle du orsaka en trafikolycka utomlands, hanteras ditt skadeståndsansvar av en representant (korrespondent) för ditt svenska försäkringsbolag eller av en särskild byrå i landet där olyckan inträffade.

Om du drabbas av en skada som orsakats av ett utländskt fordon här i Sverige, finns det på motsvarande sätt oftast en korrespondent för motpartens försäkringsbolag som kan lämna ersättning. Annars kan du vända dig till oss.

Det finns också ett system för att ersätta svenskar som drabbats av en skada i trafiken utomlands. Systemet innebär att utländska försäkringsbolag har utsett skaderegleringsrepresentanter i Sverige, som du ska vända dig till. Detta gäller inom EES-området (EU, Island, Liechtenstein och Norge) samt Schweiz. Skulle det saknas en representant för ett utländskt försäkringsbolag, kan vi oftast hjälpa dig. 

Om du i stället hyr ditt fordon på resmålet, bör du titta närmare på hur försäkringsskyddet ser ut. Det är som regel sämre än vad som gäller här i Sverige.