Vi har ändrade telefontider med anledning av covid-19

Har du fått ett krav och vill kontakta Kundcenter?
Vår telefontid är vardagar (måndag - fredag) kl 09:00-16:00
Du kan också sända meddelanden till och kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Tycker du att det tar tid innan du får svar från oss i telefon eller via mejl?
(Se informationen genom att scrolla ner på sidan efter att du klickat på länken)

Har du råkat ut för en skada och vill kontakta oss?
Vår telefontid är vardagar (måndag - fredag) kl 09:00-15:00
Du kan också mejla till skador@tff.se eller kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Stäng

Grönt kort underlättar den internationella trafiken

Trafikförsäkringen i det land där ditt fordon är registrerat, gäller även i andra länder. Det garanterar dig rätt till ersättning om du drabbats av skada som orsakats av ett utländskt fordon.

Gröna kort-samarbetet har medlemmar (försäkringsbolag) i nästan alla länder i Europa samt några runt Medelhavet (totalt 48 stater). Motorfordon kan köras fritt mellan medlemsländerna med det egna landets trafikförsäkring.

För att resa in i vissa medlemsländer behövs dock fortfarande ett särskilt bevis på att fordonet är trafikförsäkrat, det gröna kortet.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att få ett grönt kort.

Så handläggs ditt ärende om du drabbas av skada

Varje medlemsland har en gröna kort-byrå som reglerar skador orsakade av utländska fordon. Ersättning för skadorna lämnas enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffat.

En motsvarande byrå finns i det land där fordonet är registrerat. Den garanterar skadeersättningen gentemot den reglerande gröna kort-byrån. Den slutliga kostnaden står dock trafikförsäkringsbolaget för.

Varje medlemsland har också en garantifond. Den står för ersättningen om fordonet som vållat olyckan är oförsäkrat.

TFF är den svenska gröna kort-byrån och garantifonden och representerar de svenska försäkringsbolagen i detta samarbete.

De flesta försäkringsbolag förenklar skaderegleringen ytterligare genom att i stället anlita ett lokalt försäkrings- eller skaderegleringsbolag i landet där skadan inträffat. Dessa bolag kallas korrespondenter. Gröna kort-byrån godkänner korrespondenterna och är garant för att den som drabbats av en skada får ersättning.

De utländska försäkringsbolagens korrespondenter i Sverige.

De svenska försäkringsbolagens korrespondenter utomlands kan man hitta på webbplatsen till gröna kort-byrån i det land där skadan inträffat. 

Gröna kort-samarbetet organiseras genom Council of Bureaux i Bryssel. Där kan du hitta regler från EU som gäller trafikförsäkring och annat relaterat.